Komisje Oddziału

Skład Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia PTP Uprawnienia PTG
Przewodniczący Piotr Grabka 8356/III 5767
v-ce Przewodniczacy Daniel Malinowski 11108/III 8228
Sekretarz Janusz Janczyński 8809/II 6744
Członek Zenon Hetnar 2120/III 3135

Skład TRW OTP - weryfikuje książeczki: Siedmiomilowe Buty, OTP, Turysta Zagłębia Miedziowego, Turysta Dolnego Śląska

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia
Przewodniczący Kazimierz Rosół 8813/II
Członek Piotr Grabka 8356/III
Członek Mirosław Lipiński 9535/III
Członek Czesław Szmelter 8516/II

Skład TRW GOT - weryfikuje GOT

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia
Przewodniczący Kazimierz Rosół 6578
Członek Piotr Grabka 5767
Członek Ewa Malorny 6830
Członek Adam Reszewicz 7985

Skład Zespołu Znakarskiego DS-3

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia Z.G. Uprawnienia Z.N.
Kierownik Marek Rabski 1176/S/2019 -
Członek Piotr Grabka 1161/S/2018 524
Członek Wojciech Grabka - 853
Członek Kazimierz Rosół 1134/S/2015 615
Członek Mieczysław Kęska 1175/S/2018 1153
Członek Daniel Malinowski 1177/S/2019 1194
Członek Edward Wiśniewski - -

Komisja Krajoznawcza:
Przewodniczacy: Marek Rabski
Członkowie: Edward Wiśniewski, Elżbieta Paluch, Mirosław Bielachowicz

Komisja Młodzieżowa:
Przewodniczacy: Leon Hojniak