Komisje Oddziału

Skład Komisji Turystyki Pieszej i Górskiej

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia PTP Uprawnienia PTG
Przewodniczący Kazimierz Rosół 8813/II 6578
v-ce Przewodniczacy Piotr Grabka 8356/III 5767
Sekretarz Janusz Janczyński 8809/II 6744
Członek Mieczysław Kęska 1153/III 8059

Skład TRW OTP - weryfikuje książeczki: Siedmiomilowe Buty, OTP, Turysta Zagłębia Miedziowego, Turysta Dolnego Śląska

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia
Przewodniczący Kazimierz Rosół 8813/II
Członek Piotr Grabka 8356/III
Członek Henryk Antkowiak 439/I
Członek Czesław Szmelter 8516/II

Skład TRW GOT - weryfikuje GOT

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia
Przewodniczący Kazimierz Rosół 6578
Członek Piotr Grabka 5767
Członek Ewa Malorny 6830
Członek Tadeusz Bednarek 536a

Skład Zespołu Znakarskiego DS-3

Funkcja Imię I Nazwisko Uprawnienia
Kierownik Piotr Grabka 524
Członek Wojciech Grabka 853
Członek Kazimierz Rosół 615
Członek Mieczysław Kęska 1153

Komisja Krajoznawcza:
Przewodniczacy: Marek Rabski
Członkowie: Edward Wiśniewski, Elżbieta Paluch, Mirosław Bielachowicz

Komisja Młodzieżowa:
Przewodniczacy: Leon Hojniak