Ścieżki dydaktyczne i spacerowe

Ścieżka dydaktyczna Bitwy Nad Kaczawą 1813
Dunino – Krajów – Warmątowice Śieńkiewiczowskie – Kościelec – Janowice Duże – Dunino (20 km).