Zarządu Oddziału w Legnicy

17 września 2022r. odbył się XXIV Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK, na którym wybrano nowe władze Oddziału PTTK w Legnicy. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Zarząd Oddziału:
Prezes: Bogusława Grabka
Wiceprezes: Marek Rabski
Skarbnik: Piotr Szymczewski
Sekretarz: Zdzisława Janczyńska
Członek Zarządu: Daniel Malinowski
Komisja Rewizyjna:
Prezes: Wojciech Janusiewicz
Członkowie: Tadeusz Bednarek, Zenon Hetnar