Zarządu Oddziału w Legnicy

31 marca 2017r. odbył się XXIII Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału PTTK, na którym wybrano nowe władze Oddziału PTTK w Legnicy. Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:
Zarząd Oddziału:
Prezes: Bogusława Grabka
Wiceprezes: Marek Rabski
Skarbnik: Piotr Szymczewski
Sekretarz: Apolonia Dominik
Członek Zarządu: Emil Leon Hojniak
Członek Zarządu: Mirosław Lipiński
Członek Zarządu: Anna Motak
Komisja Rewizyjna:
Prezes: Marta Jaglińska
Członkowie: Tadeusz Bednarek, Zenon Hetnar